bip

Szkoła Podstawowa nr 4
w Działdowie

Już 1 września w czwartek uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2016/2017.

inaugurację w klasach 1-6 SP rozpoczniemy o godz. 10.00

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

 

 

 

 

„Wyprawka szkolna 2016”

- informacja w sprawie warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych

1. W roku szkolnym 2016/2017 pomocą w formie udzielenia pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych zostaną objęci uczniowie:

• słabowidzący,

• niesłyszący,

• słabosłyszący,

• z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,

• z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,

• z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym,

• z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona powyżej

posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Czytaj więcej...

Maraton Czytania

W ramach realizacji programu „Czytające Szkoły” i obchodów kampanii „Cała Polska Czyta Dzieciom” 31 maja 2016 roku w Zespole Szkół nr 2 im. Jana Pawła II w Działdowie zorganizowano Maraton Czytania. Zaproszenie do czytania dzieciom i młodzieży przyjęli m.in.: Burmistrz Miasta Działdowo Grzegorz Mrowiński z małżonką Aleksandrą i dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej pani Justyna Lytvyn.

Czytaj więcej...

Święto Szkoły

23 maja dla szkoły to dzień wyjątkowo świąteczny. Obchodziliśmy Święto Szkoły oraz XX-lecie istnienia II Liceum Ogólnokształcącego. Uroczystości rozpoczęliśmy Eucharystią, w której uczestniczyła cała społeczność szkolna, proboszcz i księża parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego oraz zaproszeni goście: biskup toruński Andrzej Suski, bp Marek Solarczyk z diecezji warszawsko-praskiej, minister Zbigniew Babalski, wojewoda warmińsko-mazurski Artur Chojecki, kurator warmińsko-mazurski Krzysztof Nowacki, radna sejmiku Teresa Nowakowska, starosta działdowski Marian Janicki, burmistrz Grzegorz Mrowiński, samorządowcy, dyrektorzy szkół i przedszkoli, wójtowie Tomasz Węgrzynowski, Paweł Cieśliński, a także księża m.in. ks. Henryk Jędrzyński,  ks. Zdzisław Syldatk, ks. Paweł Figurski, ks. Robert Fabian.

Czytaj więcej...