bip

Szkoła Podstawowa nr 4
w Działdowie

Tam, gdzie panuje nienawiść, gdzie brak szacunku dla życia i godności człowieka, potrzeba miłosierdzia, aby wszelka niesprawiedliwość na świecie znalazła kres w blasku prawdy                                                                                                                         Święty Jan Paweł II

9 października 2016 roku już po raz XVI przeżywaliśmy Dzień Papieski, którego hasłem były słowa: „Bądźcie świadkami miłosierdzia”. Tym razem o godzinie  19 zgromadziliśmy się w kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego, by móc uczestniczyć w przygotowanej przez naszych uczniów Drodze Krzyżowej.

Czytaj więcej...

MAMY  NOWYCH  UCZNIÓW !

7 października 2016r. odbyło się Pasowanie na Uczniów tegorocznych pierwszoklasistów.

W uroczystości wzięły udział wszystkie dzieci uczęszczające do klasy pierwszej, ich starsi koledzy, dyrekcja szkoły, nauczyciele, licznie przybyli rodzice, rodzeństwo i dziadkowie, a także przedstawiciele władz miasta: pan Andrzej Wiśniewski, zastępca burmistrza oraz pani Ewa Ners, naczelnik wydziału oświaty.

Czytaj więcej...

projekt

European Day of Languages

26 września w naszej szkole po raz kolejny obchodzono Europejski Dzień Języków Obcych. W tym roku w ramach lekcji języka angielskiego w klasach drugich i trzecich uczniowie  rywalizowali o tytuł „Językowego Mistrza Klasy”. 

Czytaj więcej...